cung cấp dầu ăn 25kg kiên giang

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực Kiên Giang
giá dầu ăn 25kg kiên giang


Công Ty TNHH Bếp hồng chuyên cung cấp dầu ăn can 25kg
#bán dầu ăn can 25kg giá rẻ
#nơi bán dầu an tỉnh kiên gian
#gọi dầu ăn số lượng lớn tại kiên giang
#giá dầu an 25kg hôn nay nhiêu tiền tại kiên giang 

Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện được chia thành 3 thành phố và 12 huyện với 144 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 18 phường và 116 xã
+ Diện tích (km²):105,00
+ Dân số (người):340.000
+ Đơn vị hành chính:
gồm 11 phường: An Bình, An Hòa, Rạch Sỏi, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lạc, Vĩnh Lợi, Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Thông và xã Phi Thông.
+ Diện tích (km²):100,49
+ Dân số (người):81.576
+ Đơn vị hành chính:
gồm 5 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã: Thuận Yên, Tiên Hải.
+ Diện tích (km²):589,27
+ Dân số (người): 179.480
+ Đơn vị hành chính:
gồm 5 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã: Thuận Yên, Tiên Hải.
+ Diện tích (km²):400,3
+ Dân số (người):115.218
+ Đơn vị hành chính:
bao gồm thị trấn Thứ Ba (huyện lỵ) và 8 xã: Đông Thái, Đông Yên, Hưng Yên, Nam Thái, Nam Thái A, Nam Yên, Tây Yên, Tây Yên A.
+ Diện tích (km²):590,4
+ Dân số (người):115.720
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Thứ Mười Một (huyện lỵ) và 10 xã: Đông Hòa, Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Đông Thạnh, Tân Thạnh, Thuận Hòa, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây.
+ Diện tích (km²):285,4
+ Dân số (người):159.607
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Minh Lương (huyện lỵ) và 9 xã: Bình An, Giục Tượng, Minh Hòa, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú.
+ Diện tích (km²):407,4
+ Dân số (người):29.215
+ Đơn vị hành chính:
gồm 5 xã: Phú Lợi, Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa (huyện lỵ), Vĩnh Điều, Vĩnh Phú.
+ Diện tích (km²):639,2
+ Dân số (người):224.655
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Giồng Riềng (huyện lỵ) và 18 xã: Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Long Thạnh, Ngọc Chúc, Ngọc Hòa, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Thạnh Phước, Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh.
+ Diện tích (km²):440,5
+ Dân số (người):132.508
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Gò Quao (huyện lỵ) và 10 xã: Định An, Định Hòa, Thới Quản, Thủy Liễu, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B, Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy.
+ Diện tích (km²):1.035,1
+ Dân số (người):156.223
+ Đơn vị hành chính:
gồm 2 thị trấn: Hòn Đất (huyện lỵ), Sóc Sơn và 12 xã: Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Mỹ Thái, Mỹ Thuận, Nam Thái Sơn, Sơn Bình, Sơn Kiên, Thổ Sơn
+ Diện tích (km²):28,2
+ Dân số (người):17.588
+ Đơn vị hành chính:
gồm 4 xã: An Sơn, Hòn Tre (huyện lỵ), Lại Sơn, Nam Du.
+ Diện tích (km²):473
+ Dân số (người):79.484
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn: Kiên Lương (huyện lỵ) và 7 xã: Bình An, Bình Trị, Dương Hòa, Hòa Điền, Hòn Nghệ, Kiên Bình, Sơn Hải.
+ Diện tích (km²):419,3
+ Dân số (người):125.459
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Tân Hiệp (huyện lỵ) và 10 xã: Tân An, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Thành, Thạnh Đông, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, Thạnh Trị.
+ Diện tích (km²):432,7
+ Dân số (người):63.415
+ Đơn vị hành chính:
gồm 6 xã: An Minh Bắc, Hòa Chánh, Minh Thuận, Thạnh Yên (huyện lỵ), Thạnh Yên A, Vĩnh Hòa.
+ Diện tích (km²):397,4
+ Dân số (người):81.875
+ Đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Vĩnh Thuận (huyện lỵ) và 7 xã: Bình Minh, Phong Đông, Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.

tỉnh Kiên Giang


Comments