nơi bán dầu ăn vũng tàu

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 
dầu ăn can 25kg vũng tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.
- Thành phố Bà Rịa
+ Diện tích (km²):91,5
+ Dân số (người):205.192
+ Mật độ dân số (người/km²):2.243
+ Số đơn vị hành chính:
Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.
- Thành phố Vũng Tàu
+ Diện tích (km²):141,1
+ Dân số (người):527.025
+ Mật độ dân số (người/km²):3.737
+ Số đơn vị hành chính:
Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa và 1 xã: Long Sơn.
- Thị xã Phú Mỹ
+ Diện tích (km²):333,84
+ Dân số (người):207.688
+ Mật độ dân số (người/km²):622
+ Số đơn vị hành chính:
Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.
- Huyện Châu Đức
+ Diện tích (km²):422,6
+ Dân số (người):143.306
+ Mật độ dân số (người/km²):339
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Ngãi Giao (huyện lỵ) và 15 xã: Bàu Chinh, Bình Ba, Bình Giã, Bình Trung, Cù Bị, Đá Bạc, Kim Long, Láng Lớn, Nghĩa Thành, Quảng Thành, Sơn Bình, Suối Nghệ, Suối Rao, Xà Bang, Xuân Sơn.
- Huyện Côn Đảo
+ Diện tích (km²):76
+ Dân số (người):8.360
+ Mật độ dân số (người/km²):110
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đất Đỏ (huyện lỵ), Phước Hải và 6 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Phước Long Thọ.
- Huyện Đất Đỏ
+ Diện tích (km²):189,6
+ Dân số (người):76.659
+ Mật độ dân số (người/km²):404
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đất Đỏ (huyện lỵ), Phước Hải và 6 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Phước Long Thọ.
- Huyện Long Điền
+ Diện tích (km²):77
+ Dân số (người):140.485
+ Mật độ dân số (người/km²):1.825
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Điền (huyện lỵ), Long Hải và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.
- Huyện Xuyên Mộc
+ Diện tích (km²):640,9
+ Dân số (người):162.356
+ Mật độ dân số (người/km²):253
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Xuyên Mộc có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phước Bửu (huyện lỵ) và 12 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Tân, Tân Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc.
Comments