giá dầu ăn hôn nay cà mau

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 
nơi bán dầu ăn giá rẻ cà mau

Cà Mau:

- Thành phố Cà Mau
+ Diện tích (km²):249,29
+ Dân số (người):226.372
+ Mật độ dân số (người/km²):908
+ Số đơn vị hành chính:10 phường, 7 xã:
phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và các xã: An Xuyên, Tân Thành, Tắc Vân, Định Bình, Hòa Thành, Lý Văn Lâm và Hòa Tân
+ Năm thành lập:1999

- Huyện Cái Nước
        + Diện tích (km²):417
+ Dân số (người):136.638
+ Mật độ dân số (người/km²):328
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 10 xã
Thị trấn Cái Nước , xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ, xã Hưng Mỹ, xã Đông Hưng, xã Đông Thới, xã Phú Hưng, xã Trần Thới, xã Tân Hưng, xã Tân Hưng Đông.
+ Năm thành lập:1957

- Huyện Đầm Dơi
+ Diện tích (km²):823,2
+ Dân số (người):175.629
+ Mật độ dân số (người/km²):175.629
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 15 xã:
Ngọc Chánh, Nguyễn Huân, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Tân Dân, Tân Đức, Tân Duyệt, Tân Thuận, Tân Tiến, Tân Trung, Thanh Tùng, Trần Phán.
+ Năm thành lập:1956

- Huyện Năm Căn
+ Diện tích (km²):495,4
+ Dân số (người):56.813
+ Mật độ dân số (người/km²):115
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 7 xã:
gồm các xã Phú Mỹ, Phú Tân, Tân Hải, Việt Thắng, Tân Hưng Tây, Nguyễn Việt Khái và thị trấn Cái Đôi Vàm
+ Năm thành lập:2003
- Huyện Ngọc Hiển
+ Diện tích (km²):735,18
+ Dân số (người):66.874
+ Mật độ dân số (người/km²):91
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 6 xã
bao gồm thị trấn Rạch Gốc (huyện lỵ) và 6 xã: Đất Mũi, Tam Giang Tây, Tân Ân, Tân Ân Tây, Viên An, Viên An Đông.
+ Năm thành lập:1984
- Huyện Phú Tân
+ Diện tích (km²):461,87
+ Dân số (người):97.703
+ Mật độ dân số (người/km²):212
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 8 xã
gồm các xã Phú Mỹ, Phú Tân, Tân Hải, Việt Thắng, Tân Hưng Tây, Nguyễn Việt Khái và thị trấn Cái Đôi Vàm.
+ Năm thành lập:2003
- Huyện Thới Bình
+ Diện tích (km²):637,05
+ Dân số (người):135.892
+ Mật độ dân số (người/km²):213
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 11 xã
gồm thị trấn Thới Bình (huyện lỵ) và 11 xã: Biển Bạch, Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ, Tân Bằng, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Tân Phú, Thới Bình, Trí Lực, Trí Phải.
+ Năm thành lập:1956
- Huyện Trần Văn Thời
+ Diện tích (km²):702,72
+ Dân số (người):197.679
+ Mật độ dân số (người/km²):281
+ Số đơn vị hành chính:2 thị trấn, 11 xã
bao gồm 2 thị trấn: Trần Văn Thời (huyện lỵ), Sông Đốc và 11 xã: Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Lợi An, Phong Điền, Phong Lạc, Trần Hợi với 151 khóm.
+ Năm thành lập:1951
- Huyện U Minh
+ Diện tích (km²):774,14
+ Dân số (người):100.876
+ Mật độ dân số (người/km²):130
+ Số đơn vị hành chính:1 thị trấn, 7 xã
bao gồm thị trấn U Minh (huyện lỵ) và 7 xã: Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Nguyễn Phích.
+ Năm thành lập:1979
Comments