nơi bán dầu ăn sóc trăng

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 
nơi bán dầu ăn can lớn sóc trăng

Sóc Trăng:
- Thành phố Sóc Trăng
+ Diện tích (km²): 76,15
+ Dân số (người):220,994
+ Mật độ dân số (người/km²):2,902
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 10 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Thị xã Vĩnh Châu
+ Diện tích (km²):473,13
+ Dân số (người):164,700
+ Mật độ dân số (người/km²):348
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 4 phường: 1, 2, Khánh Hòa, Vĩnh Phước và 6 xã: Hòa Đông, Lạc Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân.
- Thị xã Ngã Năm
+ Diện tích (km²):242,15
+ Dân số (người):80,885
+ Mật độ dân số (người/km²):334
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 3 phường: 1, 2, 3 và 5 xã: Long Bình, Mỹ Bình, Mỹ Quới, Tân Long, Vĩnh Quới.
- Huyện Mỹ Xuyên
+ Diện tích (km²):373,71
+ Dân số (người):157,987
+ Mật độ dân số (người/km²):423
+ Số đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ) và 10 xã: Đại Tâm, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới.
- Huyện Trần Đề
+ Diện tích (km²):377,98
+ Dân số (người):134,409
+ Mật độ dân số (người/km²):356
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 2 thị trấn: Trần Đề (huyện lỵ), Lịch Hội Thượng và 9 xã: Đại Ân 2, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Trung Bình, Viên An, Viên Bình.
- Huyện Long Phú
+ Diện tích (km²): 263,72
+ Dân số (người):113,856
+ Mật độ dân số (người/km²):432
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 2 thị trấn: Long Phú (huyện lỵ), Đại Ngãi và 9 xã: Châu Khánh, Hậu Thạnh, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh.
- Huyện Kế Sách
+ Diện tích (km²):352,83
+ Dân số (người):149,174
+ Mật độ dân số (người/km²):454
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 2 thị trấn: An Lạc Thôn, Kế Sách (huyện lỵ) và 11 xã: An Lạc Tây, An Mỹ, Ba Trinh, Đại Hải, Kế An, Kế Thành, Nhơn Mỹ, Phong Nẫm, Thới An Hội, Trinh Phú, Xuân Hòa
- Huyện Cù Lao Dung
+ Diện tích (km²):264,82
+ Dân số (người):63,886
+ Mật độ dân số (người/km²):241
+ Số đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ) và 7 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, An Thạnh Tây, Đại Ân 1.
- Huyện Châu Thành
+ Diện tích (km²):236,29
+ Dân số (người):95,199
+ Mật độ dân số (người/km²):402
+ Số đơn vị hành chính:
gồm thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) và 7 xã: An Hiệp, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Phú Tân, Thiện Mỹ, Thuận Hòa.
- Huyện Mỹ Tú
+ Diện tích (km²):368,18
+ Dân số (người):90,524
+ Mật độ dân số (người/km²):246
+ Số đơn vị hành chính:
gồm: thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện lỵ) và 8 xã: Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Hương, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Phú Mỹ, Thuận Hưng
- Huyện Thạnh Trị
+ Diện tích (km²):287,47
+ Dân số (người):86,864
+ Mật độ dân số (người/km²):302
+ Số đơn vị hành chính:
gồm 2 thị trấn: Phú Lộc (huyện lỵ), Hưng Lợi và 8 xã: Châu Hưng, Lâm Kiết, Lâm Tân, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Tuân Tức, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành.
Comments