nơi bán dầu ăn giá rẻ ninh thuận

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 
nơi bán dầu ăn giá rẻ ninh thuận

Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thành phố và 6 huyện có 65 đơn vị hành chính cấp xã là 47 xã, 15 phường, 3 thị trấn.
- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
+ Diện tích (km²):79,19
+ Dân số (người):211.109
+ Mật độ dân số (người/km²):2.214
+ Số đơn vị hành chính:
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được chia thành 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 phường: Bảo An, Đài Sơn, Đạo Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh Dinh, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Mỹ Hải, Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước Mỹ, Tấn Tài, Thanh Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải.
- Huyện Bác Ái
+ Diện tích (km²):1.027
+ Dân số (người):27.204
+ Mật độ dân số (người/km²):27
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Bác Ái có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 xã: Phước Bình, Phước Chính, Phước Đại (huyện lỵ), Phước Hòa, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Tiến, Phước Trung.
- Huyện Ninh Hải
+ Diện tích (km²):253,58
+ Dân số (người):93.715
+ Mật độ dân số (người/km²):370
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khánh Hải (huyện lỵ) và 8 xã: Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải.
- Huyện Ninh Phước
+ Diện tích (km²):341,95
+ Dân số (người):132.399
+ Mật độ dân số (người/km²):387
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phước Dân (huyện lỵ) và 8 xã: An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Vinh.
- Huyện Ninh Sơn
+ Diện tích (km²):771,81
+ Dân số (người):76.664
+ Mật độ dân số (người/km²):99
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Sơn và 7 xã: Hòa Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn.
- Huyện Thuận Bắc
+ Diện tích (km²):318,26
+ Dân số (người):42.039
+ Mật độ dân số (người/km²):132
+ Số đơn vị hành chính:
- Huyện Thuận Nam
+ Diện tích (km²):563,33
+ Dân số (người):59.644
+ Mật độ dân số (người/km²):106
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Thuận Nam có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Nam (huyện lỵ), Phước Ninh.
Comments