liên hệ đặt dầu ăn tây ninh

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 
liên hệ đặt dầu ăn tại tây ninh

Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.
- Thành phố Tây Ninh
+ Diện tích (km²):140
+ Dân số (người):132.592
+ Mật độ dân số (người/km²):947
+ Số đơn vị hành chính:
Thành phố Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: 1, 2, 3, 4, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh và 3 xã: Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân.
- Thị xã Hòa Thành
+ Diện tích (km²):82,92
+ Dân số (người):147.666
+ Mật độ dân số (người/km²):1.781
+ Số đơn vị hành chính:
Thị xã Hòa Thành có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 4 phường: Hiệp Tân, Long Hoa, Long Thành Bắc, Long Thành Trung và 4 xã: Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hòa, Trường Tây.
- Thị xã Trảng Bàng
+ Diện tích (km²):340,14
+ Dân số (người):161.831
+ Mật độ dân số (người/km²):476
+ Số đơn vị hành chính:
Thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: An Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng, Trảng Bàng và 4 xã: Đôn Thuận, Hưng Thuận, Phước Bình, Phước Chỉ.
- Huyện Bến Cầu
+ Diện tích (km²):264
+ Dân số (người):69.849
+ Mật độ dân số (người/km²):223
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bến Cầu (huyện lỵ) và 8 xã: An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận.
- Huyện Châu Thành
+ Diện tích (km²):580,9
+ Dân số (người):141.875
+ Mật độ dân số (người/km²):244
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) và 14 xã: An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, Trí Bình.
- Huyện Dương Minh Châu
+ Diện tích (km²):435,6
+ Dân số (người):110.152
+ Mật độ dân số (người/km²):253
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 1 thị trấn Dương Minh Châu và 10 xã: Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít.
- Huyện Gò Dầu
+ Diện tích (km²):260
+ Dân số (người):144.667
+ Mật độ dân số (người/km²):556
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.
- Huyện Tân Biên
+ Diện tích (km²):861
+ Dân số (người):99.115
+ Mật độ dân số (người/km²):115
+ Số đơn vị hành chính:
Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Biên (huyện lỵ) và 9 xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong.
- Huyện Tân Châu
+ Diện tích (km²):1.113,2
+ Dân số (người):134.700
+ Mật độ dân số (người/km²):121
+ Số đơn vị hành chính:
Tân Châu có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Tân Châu và 11 xã: Suối Ngô, Suối Dây, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Thạnh Đông.Comments