LinkFacebookYouTubeTikTokTwitterLink

giá dầu ăn hôm nay bình thuận

giao dầu ăn giá rẻ binh thuan
nơi bán dầu ăn giá rẻ binhthuan
cung cấp dầu ăn giá rẻ Binh Thuan
giá dấu an binhthuan bao nhiêu
tổng đài gọi dầu ăn giá rẻ bình thuận
ở đâu bán dầu ăn giá rẻ bình thuận

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 


Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.

- Thành phố Phan Thiết

+ Diện tích (km²):210,9

+ Dân số (người):225.897

+ Mật độ dân số (người/km²):1.071

+ Số đơn vị hành chính:

giao dầu ăn giá rẻ binh thuan

Thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 phường: Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An và 4 xã: Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Tiến Thành.

- Thị xã La Gi

+ Diện tích (km²):185,4

+ Dân số (người):109.039

+ Mật độ dân số (người/km²):588

+ Số đơn vị hành chính:

Thị xã La Gi có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Bình Tân, Phước Hội, Phước Lộc, Tân An, Tân Thiện và 4 xã: Tân Bình, Tân Hải, Tân Phước, Tân Tiến.


- Huyện Bắc Bình

+ Diện tích (km²):1.868,8

+ Dân số (người):122.700

+ Mật độ dân số (người/km²):66

+ Số đơn vị hành chính:

nơi bán dầu ăn giá rẻ binhthuan

Huyện Bắc Bình có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Chợ Lầu (huyện lỵ), Lương Sơn và 16 xã: Bình An, Bình Tân, Hải Ninh, Hòa Thắng, Hồng Phong, Hồng Thái, Phan Điền, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Phan Tiến, Sông Bình, Sông Lũy.

- Huyện Đức Linh

+ Diện tích (km²):546,6

+ Dân số (người):132.284

+ Mật độ dân số (người/km²):242

+ Số đơn vị hành chính:

Huyện Đức Linh có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn Võ Xu (huyện lỵ), Đức Tài và 10 xã: Đa Kai, Đông Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, Mê Pu, Nam Chính, Sùng Nhơn, Tân Hà, Trà Tân, Vũ Hòa.

- Huyện Hàm Tân

+ Diện tích (km²):739,1

+ Dân số (người):73.219

+ Mật độ dân số (người/km²):99

+ Số đơn vị hành chính:

cung cấp dầu ăn giá rẻ Binh Thuan

Huyện Hàm Tân có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Tân Nghĩa (huyện lỵ), Tân Minh và 8 xã: Sơn Mỹ, Sông Phan, Tân Đức, Tân Hà, Tân Phúc, Tân Thắng, Tân Xuân, Thắng Hải.

- Huyện Hàm Thuận Bắc

+ Diện tích (km²):1.344,5

+ Dân số (người):174.487

+ Mật độ dân số (người/km²):130

+ Số đơn vị hành chính:

Huyện Hàm Thuận Bắc có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ma Lâm (huyện lỵ), Phú Long và 15 xã: Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Chính, Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Phú, Hàm Thắng, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, La Dạ, Thuận Hòa, Thuận Minh.

- Huyện Hàm Thuận Nam

+ Diện tích (km²):1.058,4

+ Dân số (người):103.290

+ Mật độ dân số (người/km²):98

+ Số đơn vị hành chính:

giá dấu an binhthuan bao nhiêu

Huyện Hàm Thuận Nam có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Thuận Nam (huyện lỵ) và 12 xã: Hàm Cần, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh, Mương Mán, Mỹ Thạnh, Tân Lập, Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý.

- Huyện Phú Quý

+ Diện tích (km²):17,9

+ Dân số (người):30.971

+ Mật độ dân số (người/km²):1.564

+ Số đơn vị hành chính:

Huyện đảo Phú Quý có 3 xã [2]: Ngũ Phụng (huyện lỵ), Tam Thanh, Long Hải.


Hiện nay, trung tâm huyện lỵ Phú Quý đạt chuẩn đô thị loại V.

- Huyện Tánh Linh

+ Diện tích (km²):1.198,6

+ Dân số (người):105.760

+ Mật độ dân số (người/km²):88

tổng đài gọi dầu ăn giá rẻ bình thuận

Huyện Tánh Linh có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Lạc Tánh (huyện lỵ) và 12 xã: Bắc Ruộng, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Phú, Đức Thuận, Gia An, Gia Huynh, Huy Khiêm, La Ngâu, Măng Tố, Nghị Đức, Suối Kiết.

- Huyện Tuy Phong

+ Diện tích (km²):1.198,6

+ Dân số (người):148.010

+ Mật độ dân số (người/km²):191

+ Số đơn vị hành chính: 

Huyện Tuy Phong có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Liên Hương (huyện lỵ), Phan Rí Cửa và 9 xã: Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh, Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.       tags: giao dau an gia re binh thuan| noi ban dau an gia re binhthuan| cung cap dau an gia re Binh thuan|gia dau an binhthuan bao nhieu| tong dai goi dau an gia re binh thuan| o dau ban dau an gia re binh thuan

giao dầu ăn giá rẻ binh thuan
nơi bán dầu ăn giá rẻ binhthuan
cung cấp dầu ăn giá rẻ Binh Thuan
giá dấu an binhthuan bao nhiêu
tổng đài gọi dầu ăn giá rẻ bình thuận
ở đâu bán dầu ăn giá rẻ bình thuận

giao dầu bôi trơn công nghiệp binh thuan
nơi bán dầu bôi tron công nghiệp Bình Thuận
cung cấp dàu bôi trơn công nghiệp Binh Thuan
giá dầu bôi trơn công nghiệp binhthuan bao nhiêu
tổng đài gọi dầu bôi trơn công nghiêp Binh Thuan
ở đâu bán dầu bôi trơn công nghiệp giá rẻ Binh thuận