LinkFacebookYouTubeTikTokTwitterLink

nơi bán dầu ăn sóc trăng

dầu ăn giá rẻ sóc trăng
nới bán dầu ăn giá rẻ sóc trăng
cung cấp dầu ăn giá rẻ soc trang
giá dầu ăn soctrang bao nhiêu
tổng đài gọi dầu ăn giá rẻ Soc Trang
ở đâu bán dầu ăn  giá rẻ soc trang

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 


Sóc Trăng:

- Thành phố Sóc Trăng

+ Diện tích (km²): 76,15

+ Dân số (người):220,994

+ Mật độ dân số (người/km²):2,902

+ Số đơn vị hành chính:

gồm 10 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Thị xã Vĩnh Châu

+ Diện tích (km²):473,13

+ Dân số (người):164,700

+ Mật độ dân số (người/km²):348

+ Số đơn vị hành chính:

dầu ăn giá rẻ sóc trăng

gồm 4 phường: 1, 2, Khánh Hòa, Vĩnh Phước và 6 xã: Hòa Đông, Lạc Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân.

- Thị xã Ngã Năm

+ Diện tích (km²):242,15

+ Dân số (người):80,885

+ Mật độ dân số (người/km²):334

+ Số đơn vị hành chính:

gồm 3 phường: 1, 2, 3 và 5 xã: Long Bình, Mỹ Bình, Mỹ Quới, Tân Long, Vĩnh Quới.

- Huyện Mỹ Xuyên

+ Diện tích (km²):373,71

+ Dân số (người):157,987

+ Mật độ dân số (người/km²):423

+ Số đơn vị hành chính:

nới bán dầu ăn giá rẻ sóc trăng


gồm thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ) và 10 xã: Đại Tâm, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới.

- Huyện Trần Đề

+ Diện tích (km²):377,98

+ Dân số (người):134,409

+ Mật độ dân số (người/km²):356

+ Số đơn vị hành chính:

 gồm 2 thị trấn: Trần Đề (huyện lỵ), Lịch Hội Thượng và 9 xã: Đại Ân 2, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Trung Bình, Viên An, Viên Bình.

- Huyện Long Phú

+ Diện tích (km²): 263,72

+ Dân số (người):113,856

+ Mật độ dân số (người/km²):432

+ Số đơn vị hành chính:

cung cấp dầu ăn giá rẻ soc trang


gồm 2 thị trấn: Long Phú (huyện lỵ), Đại Ngãi và 9 xã: Châu Khánh, Hậu Thạnh, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh.

- Huyện Kế Sách

+ Diện tích (km²):352,83

+ Dân số (người):149,174

+ Mật độ dân số (người/km²):454

+ Số đơn vị hành chính:

gồm 2 thị trấn: An Lạc Thôn, Kế Sách (huyện lỵ) và 11 xã: An Lạc Tây, An Mỹ, Ba Trinh, Đại Hải, Kế An, Kế Thành, Nhơn Mỹ, Phong Nẫm, Thới An Hội, Trinh Phú, Xuân Hòa

- Huyện Cù Lao Dung

+ Diện tích (km²):264,82

+ Dân số (người):63,886

+ Mật độ dân số (người/km²):241

+ Số đơn vị hành chính:

giá dầu ăn soctrang bao nhiêu


gồm thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ) và 7 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, An Thạnh Tây, Đại Ân 1.

- Huyện Châu Thành

+ Diện tích (km²):236,29

+ Dân số (người):95,199

+ Mật độ dân số (người/km²):402

+ Số đơn vị hành chính:

gồm thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) và 7 xã: An Hiệp, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Phú Tân, Thiện Mỹ, Thuận Hòa.

- Huyện Mỹ Tú

+ Diện tích (km²):368,18

+ Dân số (người):90,524

+ Mật độ dân số (người/km²):246

+ Số đơn vị hành chính:

tổng đài gọi dầu ăn giá rẻ Soc Trang

gồm: thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện lỵ) và 8 xã: Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Hương, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Phú Mỹ, Thuận Hưng

- Huyện Thạnh Trị

+ Diện tích (km²):287,47

+ Dân số (người):86,864

+ Mật độ dân số (người/km²):302

+ Số đơn vị hành chính:

gồm 2 thị trấn: Phú Lộc (huyện lỵ), Hưng Lợi và 8 xã: Châu Hưng, Lâm Kiết, Lâm Tân, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Tuân Tức, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành


tags: dau an gia re soc trang| noi ban dau an gia re soc trang| cung cap dau an gia re soc trang| gia dau an soctrang bao nhieu| tong dai goi dau an gia re Soc Trang| o dau ban dau an gia re soc trăng