LinkFacebookYouTubeTikTokTwitterLink

tổng đài đặt dầu ăn khánh hòa

giao dầu ăn giá rẻ khánh hòa
nơi bán dầu ăn giá rẻ khanh hoa
cung cấp dầu ăn giá rẻ khanhhoa
giá dầu ăn khanhhoa bao nhiêu
tổng đài gọi dầu ăn khánh Hoa
ở đâu bán dầu ăn giá rẻ khánh hòa 

Chúng tôi đang cho nhượng quyền Thương hiệu tại khu vực 


Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện với 139 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 35 phường, 6 thị trấn và 98 xã

- Thành phố Nha Trang

+ Diện tích (km²):251

+ Dân số (người):425.000

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân và 8 xã: Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung

- Thành phố Cam Ranh

+ Diện tích (km²):316

+ Dân số (người):137.510

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

giao dầu ăn giá rẻ khánh hòa

Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Nghĩa, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Thuận và 6 xã: Cam Bình, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây.

- Thị xã Ninh Hòa

+ Diện tích (km²):1.195,7

+ Dân số (người):240.750

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Hải, Ninh Hiệp, Ninh Thủy và 20 xã: Ninh An, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Phụng, Ninh Phước, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh Sơn, Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Thân, Ninh Thọ, Ninh Thượng, Ninh Trung, Ninh Vân, Ninh Xuân.

- Huyện Vạn Ninh

+ Diện tích (km²):550,2

+ Dân số (người):134.820

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

nơi bán dầu ăn giá rẻ khanh hoa


Huyện Vạn Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vạn Giã (huyện lỵ) và 12 xã: Đại Lãnh, Vạn Bình, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn.

- Huyện Diên Khánh

+ Diện tích (km²):335,6

+ Dân số (người):142.706

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

Huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Diên Khánh (huyện lỵ) và 17 xã: Bình Lộc, Diên An, Diên Điền, Diên Đồng, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Phú, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Tân, Diên Thạnh, Diên Thọ, Diên Toàn, Diên Xuân, Suối Hiệp, Suối Tiên.

- Huyện Khánh Vĩnh

+ Diện tích (km²):1.165

+ Dân số (người):50.110

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

cung cấp dầu ăn giá rẻ khanhhoa


Huyện Khánh Vĩnh có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khánh Vĩnh (huyện lỵ) và 13 xã: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

- Huyện Khánh Sơn

+ Diện tích (km²):440,7

+ Dân số (người):31.240

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tô Hạp (huyện lỵ) và 7 xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn.

- Huyện Cam Lâm

+ Diện tích (km²):548,3

+ Dân số (người):125.000

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

giá dầu ăn khanhhoa bao nhiêu


Huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Cam Đức (huyện lỵ) và 13 xã: Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam Tân, Cam Thành Bắc, Sơn Tân, Suối Cát, Suối Tân.

- Trường Sa

+ Diện tích (km²):495,8

+ Dân số (người):195

+ Mật độ dân số (người/km²):

+ Số đơn vị hành chính:

Thị trấn Trường Sa được thành lập trên cơ sở đảo Trường Sa và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận.

Xã Song Tử Tây được thành lập trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận.

Xã Sinh Tồn được thành lập trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, bãi đá, bãi phụ cận.


tags: giao dau an gia re khanh hoa| noi ban dau an gia re khanh hoa| cung cap dau an gia re khanh hoa| gia dau an khanhhoa bao nhiêu| tong dai goi dau an khanh hoa| o dau ban dau an gia re khanh hoa