Ai tỉnh mắt vào đây...? 

#anhbandau giao dầu ăn
#dauan25kg giao hàng tận nơi
#shots video ngắn
ai #tinhmat hơn? 

anh bán dầu Chào cả nhà hiện tại là 1:20 nha các bạn nhìn kỹ trên trên đám mây trên trời này đi nè Anh bắn dầu nè kế cái canh dầu của anh bán dầu á bạn nhìn lên trên nó may nha Rồi bạn thấy không Nhìn kỹ nhìn kỹ nha các bạn có thấy gì không Các bạn nhìn