ngày chủ nhật mưa buồn...

#anhbandau làm gì vào chủ nhật?
#dauan25kg chất lượng giá rẻ
#shots video ngắn
#mua thì là gì?

Anh bán chào Chào cả nhà hiện tại là 3:20 ngày 2 tháng 7 ngày chủ nhật nha các bạn ngoài đường ngập thế này à ngập cái này nên anh bán dầu không thể nào giao dầu cho các bạn nha Các bạn thông cảm cho anh bán dầu hiện tại là còn đợi Năm Cam giao cho khách