lại k có lương?

#shots video ngắn
#ketoan phát lương
#anhbandau chưa có lương
#dauan25kg giáo hàng tận nơi
#khachhang mua dầu ăn 25kg

ANh bán dầu cahof cả nhà. 

lý do anh bán dầu không có lương

do 3 khách hàng không chuyển tiền nên anh bán dầu không được nhân lương tụi nghiệp anh bán dầu hết sức. làm cả tháng bị giam lương buồn ơi là buồn

mong cả nhà thông cảm cho anh bán dầu nhé